fbpx

רוחנית

ותר על מה שלא אמיתי ותר על מה שלא אמיתי – וכל שיוותר יהיה אמיתי.ההסכמה לכך דורשת אומץ.האומץ לוותר על האמונות שלנו,על המציאות שהכרנו,על הדרך בה הגדרנו את עצמנו עד כה,על הדמות שיצרנו בתודעה שלנואותה אנחנו סוחבים איתנו לכל מקום.היקום הוא תהליך המתרחש בתודעה שלנוומהרגע שאנחנו נולדים אנחנו מתאמצים למסגר אותו בתוכה.כמו להכניס נהר שוצף …

להיות אמיתי לקריאה »

להיות כפי שאנו אתם לא יכולים להיות כל מה שאתם רוצים.אבל אתם יכולים להיות כל מה ומי שאתם.נווד, הולך דרך – המסע שלו פנימי, ומקרב אותומדי יום לעבר העצמי הכי אותנטי, בטוח וחזק שלו.הוא לא נמצא במזרח או בדרום אמריקה כאילוהיה איזה אוצר שקבור שם ומחכה לכם.המהות שלכם כבר איתכם. היא חלק מכם.כשתהיו פתוחים וסקרנים …

להיות כפי שאנו לקריאה »