האם יש בך את האומץ? לא אהיה נחמד ואלטף אותך סביב פציעותיך,אפתח אותן ואדרוש ממך לחטא אותן בכאב עד שיירפאו.לא אשלח לך מדי בוקר מילים טובות שינציחו ויצדיקואת התבוססותך במיץ הבינוניות הנוח.אהיה כן וישיר באופן ברוטלי כדי להאיר לך,להעיר אותך – לצאת לדרך ולהפסיק לבגוד בך.לא אוקיר את אלו הדואגים לך ומזינים אותך,ינקותך נגמרה מזמן …

האם יש בך את האומץ? לקריאה »