fbpx

מהות

התדר שלך כשאתה גדל – משתנה לך התדר.זה כמו להעביר ערוץ ברדיו –רעש לבן, מציק, מבלבל, ממסך.זה לוקח קצת זמן.אתם לא בפוקוס.כל מה שהכרתם נראה לכם לא רלוונטי.כל מי שהכרתם פחות מלהיב או מרגש אתכם.דברים שהיו חשובים לכם הופכים להבל הבלים.וזה מפחיד. מבהיל אפילו.ולא רק אתכם.הם יגידו לכם שאתם לא בסדר.שאתם לא אתם.שאתם לא מי …

התדר שלך לקריאה »

האם יש בך את האומץ? לא אהיה נחמד ואלטף אותך סביב פציעותיך,אפתח אותן ואדרוש ממך לחטא אותן בכאב עד שיירפאו.לא אשלח לך מדי בוקר מילים טובות שינציחו ויצדיקואת התבוססותך במיץ הבינוניות הנוח.אהיה כן וישיר באופן ברוטלי כדי להאיר לך,להעיר אותך – לצאת לדרך ולהפסיק לבגוד בך.לא אוקיר את אלו הדואגים לך ומזינים אותך,ינקותך נגמרה מזמן …

האם יש בך את האומץ? לקריאה »