לעומק המשמהות בכל דרך בה אנו צועדים מן הראוי שמדי פעם – נעצור, נבחן את שעברנו, נאגד את שלמדנו, נביט על ה"ציוד" שאנחנו סוחבים עמנו, על מה שמעכב אותנו, על מה שמניע אותנו להמשיך… ונבדוק – אם אנחנו בדרך הנכונה לנו. אם אנחנו נענים לשנועדנו ומשרתים את רצוננו שלנו… או שאנחנו הולכים בדרכם של אחרים. …

לעומק המשמהות לקריאה »