לחץ על כסף לפעמים הלחץ על כסףמביא אותנו לחשוב ולפעול באופןשלגמרי לא נועדנו לעשות.לשכוח את מי אנחנו מה באנו לעשות בעולם.לפנות למוכר, הזמין והידועמבלי להבין – שהכל כבר בידינו.שהפתרון הוא כבר חלק מאיתנו.שהוא כאן – לגמרי מתחת לאף שלנו.שאנחנו מסרבים להביט בו.הנשמה שלנו לא תנוח במקום הזה.היא תשלח לנו שליחים שיתנו לנו את הכאפה להתעוררויראו …

לחץ על כסף לקריאה »