fbpx

ייעוד

האם יש בך את האומץ? לא אהיה נחמד ואלטף אותך סביב פציעותיך,אפתח אותן ואדרוש ממך לחטא אותן בכאב עד שיירפאו.לא אשלח לך מדי בוקר מילים טובות שינציחו ויצדיקואת התבוססותך במיץ הבינוניות הנוח.אהיה כן וישיר באופן ברוטלי כדי להאיר לך,להעיר אותך – לצאת לדרך ולהפסיק לבגוד בך.לא אוקיר את אלו הדואגים לך ומזינים אותך,ינקותך נגמרה מזמן …

האם יש בך את האומץ? לקריאה »

המטרה בחיים "המטרה בחיים היא למצוא את המטרה שלך בחיים" כך אמר בודהה.להיות בחיפוש תמידי אחר המהות שלך ומה שנועדת לעשות.בחינה עצמית היא הדרך היחידה שאדם בעל מצפון יכול ללכת בה,אחרת רק נדחיק את חוסר המשמעות של החיים,ניאחז בתענוג נוכחי כדי להימנע מכאב -וזו אסטרטגיה חסרת תוחלת.כי תענוג לעולם לא יירפא כאב.השניים קשורים האחד בשני …

המטרה בחיים לקריאה »