חיים בפחד חיים בפחד?ספרו לי – איך זה לחיות בפחד?להקשיב לבעלי אינטרסים שמציירים לכם מפלצותבכל יום בכל שעה ולא להטיל ספק.להתחבר לאינפו-טלוי-זיה, לעיתונים ולחדשותולדחוף לורידים שלכם עוד ועוד רוע וזוועות,להיבהל מכל "בוו" שמישהו מצייץ סביבכםולהכניס את כל הסביבה שלכם, את הילדים שלכםלהיסטריה המונית באפקט עדר.ספרו לי – איך זה לחיות בפחד?צייתנים לסמכות וכנועים לסמכותנות,נעים לאן …

חיים בפחד לקריאה »