fbpx

מעולה שבחרת להצטרף לוובינר "נכספים"

בהזנת הפרטים שלכם תצורפו לקבוצה
אליה יישלח לינק ההתחברות לזום.
הלינק יישלח ביום הוובינר - בינתיים שריינו ביומן - 
שלישי, 16.11 בשעה 9:00-10:30 בבוקר