זה היה פחד עצום עבורי לעזוב משרה בכירה עם משכורת פגז ותנאים – כדי להיות עצמאי ולעסוק במה שנועדתי לעסוק. להיות עצמאי זה לא קל. להיות עצמאי חופשי – זה אפילו נתפש כקשה. זו דרך חתחתים, המדינה לא מעודדת את זה (ודי בכוונה) ורבים מדשדשים במקום, נלחמים ביום יום, מתאמצים לסגור את החודש… רבים חושבים …

עצמאיים יוצרים חופש כלכלי לקריאה »